Indretning, møbler og inventar til professionelle                             

Salgs- og Leveringsbetingelser ved køb udenfor webshoppen

 

Generelt

Salgssbetingelser i webshoppen

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

Cookies


 

Generelt

1.1 Enhver leverance mellem køber og Lobo Contract ApS finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Tilbud

2.1 Skriftlige tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder, hvis ikke en accept er Lobo Contract ApS i hænde inden 30 dage fra tilbudets dato.
2.2 Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.
2.3 Tilbud, der er fremsendt til køber, må ikke forevises eller overlades til tredjemand.

 

Priser

3.1 Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive 25% moms.
3.2 Alle udgifter i forbindelse med indførelse og fortoldning påhviler kunden.
3.3 Priser er vejledende, og der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

 

Bestilling af varer

4.1 Bestilling af varer kan afgives pr. telefon, fax eller mail. BEMÆRK, at alle henvendelser (bestillinger) betragtes som forespørgsler, indtil ordren er bekræftet.

 

Kreditvurdering

5.1 Som ny kunde hos Lobo Contract ApS, indhentes kreditoplysninger om køber hos kreditoplysningsbureau (KOB og RKI).

 

Levering af vareprøver

6.1 Ved levering af vareprøver bliver køber faktureret for den fulde pris samt fragt. Vælger køber at beholde varen og bestille yderligere varer, krediteres køber 50% af vareprøvens pris, dog betaler køber stadig for fragten.
6.2 Hvis køber vælger at tilbagelevere en vareprøve, krediteres køber det fulde beløb for varen ex. fragtomkostninger, såfremt varen tilbageleveres i hel stand og uden beskadigelse i øvrigt.

 

Levering og forsinkelse

7.1 Levering sker ab lager, med mindre andet er aftalt. Levering sker på den aftalte adresse, så tæt på modtagers indgang som muligt eller til plads, hvor lastbilkørsel uhindret kan ske. Lobo Contract ApS vælger transportmiddel og transportvej.
7.2 Køber har også mulighed for selv at afhente sine varer på Lobo Contract ApS’ lager. Dette skal aftales direkte med Lobo Contract ApS.
7.3 Levering til køber sker for købers regning og risiko.
7.4 Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at Lobo Contract ApS er forhindret i levering på grund af arbejdskonflikt, forsinkelse af transport fra leverandør eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes levering med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.5 Lobo Contract ApS påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.
7.6 Såfremt forsendelsen – uanset årsagen – ikke kan afleveres, tages godset med retur til fragtcenter/-terminal. Er modtager ikke hjemme, lægges besked på adressen.Eventuel genkørsel, returnering eller videreforsendelse debiteres køber. 

Emballage

8.1 Lobo Contract ApS leverer i en sådan emballage, som, under hensyn til transporten til leveringsstedet, kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen.

Betaling og ejendomsforhold

9.1 Ved bestilling erlægges 30% af det samlede fakturerede beløb. Restbeløbet indbetales inden levering af ordren eller efter nærmere atale. Indbetalingen skal være Lobo Contract ApS i hænde inden afsendelse eller bekræftes af bank eller anden myndighed, medmindre der er truffet skriftlig aftale om kredit.
9.2 Betaler køber ikke rettidigt, er Lobo Contract ApS berettiget til at kræve morarente af det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, og indtil betaling sker. Rentesatsen kan, når som helst, med bindende virkning for køber, ændres af Lobo Contract ApS, hvilket vil fremgå af Lobo Contract ApS’ kontoudtog til køber. Lobo Contract ApS forbeholder sig retten til at opkræve rykkergebyr ved for sen indbetaling.
9.3 Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod Lobo Contract ApS fra andre retsforhold, og køber kan ikke tilbageholde det købte for sådanne modkrav. Køber kan ikke tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.
9.4 Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.
9.5 Manglende overholdelse af aftalte betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse og berettiger Lobo Contract ApS til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende hos køber, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.
9.6 Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til incasso uden yderligere varsel.
9.7 Lobo Contract ApS har ejendomsret over de leverede varer indtil det fulde forfaldne beløb er indbetalt. Ved misligholdelse af de aftalte betalingsvilkår, er Lobo Contract ApS berettiget til at afhente de leverede varer, og videresælge disse.

 

Mangler

10.1 Køber skal straks, når varen er modtaget på leveringsadressen, foretage fornøden undersøgelse af denne.
10.2 Hvis køber vil påberåbe sig mangel, skal køber, straks og senest 8 dage efter manglen er opdaget, give Lobo Contract ApS skriftlig meddelelse herom samt en beskrivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget en manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
10.3 Hvis leverancen angår varer af samme slags, vil afhjælpning eller ombytning kun ske for så vidt angår sådanne dele af leverancen, som af køber dokumenteres at være mangelfulde.
10.4 Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand.
10.5 I de tilfælde, hvor køberen har indgået aftale om, at varer kan returneres, krediteres køberen for de returnerede varer ex. fragtomkostninger.

 

Returvarer

11.1 Varer modtages kun retur efter særlig herom truffet aftale med Lobo Contract ApS.
11.2 Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand.
11.3 Varer, der er specielt hjemtaget til køber, modtages ikke retur.

 

Ansvarsbegrænsning

12.1 Et erstatningskrav over for Lobo Contract ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
12.2 Lobo Contract ApS hæfter ikke for drifts- og avancetab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
124.3 Lobo Contract ApS skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som Lobo Contract ApS ikke er herre over.

 

Lovvalg og værneting

13.1 Aftalen er underkastet Dansk Ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i den retskreds, hvor Lobo Contract ApS har sit forretningssted.
13.2 Lobo Contract ApS har dog ret til at vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, der gælder i Danmark.

 


 

Salgssbetingelser i webshoppen


Lobo-contract sælger udelukkende til erhvervsdrivende
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Lobo-contract webshoppen. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Lobo-contract.dk.

 

Pris og betaling

Alle priser i Lobo-contract.dk - på web-adressen http://www.lobo-contract.dk er i Danske kroner og ex. moms og fragt.
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale via:
- Dankort/VISA (intet gebyr).
- Visa/VISA(intet gebyr).
Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra Lobo-contract.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.
Du kan også betale med MobilePay - der henvises til MobilePay bestemmelser om brug af denne betalingsmåde.
Transport og levering
Bestilling af varer sker online via Lobo-contract.dk.
Levering af varer fra Lobo-contract.dk anses for sket, når du har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med LGT.
Vi forsøger altid at ekspedere dine varer så hurtigt som muligt.
Leveringstiden er angivet på den enkeklte varer.
Bestilling
Bestillinger på lagervarer afsendes 1-3 hverdage fra ordren modtages. Du er altid velkommen til at kontakte os for oplysninger ang. din ordre på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på tlf. 47 31 46 00.

 

Transport og levering

Bestilling af varer sker online via Lobo-contract.dk.
Levering af varer fra Lobo-contract.dk anses for sket, når du har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med LGT.
Vi forsøger altid at ekspedere dine varer så hurtigt som muligt.
Leveringstiden er angivet på den enkeklte varer.

 

Bestilling

Bestillinger på lagervarer afsendes 1-3 hverdage fra ordren modtages. Du er altid velkommen til at kontakte os for oplysninger ang. din ordre på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på tlf. 47 31 46 00.
Betaler du via bankoverførsel vil varerne blive afsendt når vi har registreret din indbetaling.

Forsendelsesomkostninger

Alle forsendelser vil blive sendt med LGT, fragtprisen er kr. 350,00. For ordre over kr. 7.500,00 ex. moms er forsendelsen fragtfri.
Risiko
Risikoen for varer købt i Lobo-contract.dk/shop overgår til dig som køber på leveringstidspunktet.
Fortrydelsesret
Lobo-contract.dk/shop yder 30 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer.
Fortryder du købet, skal Lobo Contract ApS blot underrettes herom senest 30 dage efter den dag, du modtog dine varer og returneres senest 14 dage efter du har givet melding herom.
 
Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag du; 
a) har modtaget din vare
b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele 
Du skal inden 30 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tlf. 47 31 46 00 eller pr. post til Lobo Contract ApS, Elsenbakken 29, 3600 Frederikssund. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse / vare og nederst i disse vilkår /her >indsæt hvordan kunden modtager standardfortrydelsesformular før og efter købet.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Dette tilbyder Lobo Contract ApS som en ekstra service overfor vores kunder.

 

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. 

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for alle vare typer. Udgifterne for returnering af disse varer forventes højst at beløbe sig til ca. 350,00 DKK.
Varens stand, når du sender den retur 
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. 
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. 
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.
Tilbagebetaling af købsbeløbet 
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. 
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder 
leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. 

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. 
Returvarer sendes til:
Lobo Contract ApS
Elsenbakken 29
3600 Frederikssund

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.
Hvad skal jeg sende med tilbage? 
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes vedlægger følgende: Kopi af faktura
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
Af sikkerhedsmæssige årsager har vi ikke lager på ovenstående adresse, varerne afsendes fra et fjernlager.
Reklamation
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. 
Når du handler på lobo-contract.dk/shop har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
 
Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
 
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.
Varen sendes til: 
Lobo Contract ApS
Elsenbakken 29
3600 Frederikssund
 
Vi har brug for følgende information når du sender varen til os: Ordre nummer...
Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt.
Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.


 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

 

Når du besøger lobo-contract.dk accepterer du samtidig at Lobo Contract behandler dine oplysninger i henhold til denne persondatapolitik.

Personoplysninger dækker over alle oplysninger som kan benyttes til at identificere en fysisk person. Såsom navn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder, køn ect.

 

Hvilke oplysninger indsamler og behandler vi

Men vi har dog brug for visse oplysninger for at kunne handle med dig og levere nyheder til dig. Vi indsamler og behandler oplysninger om dig, når du sender os en forespørgsel eller tilmelder dig vores nyhedsmail.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere den ydelse, som du har bedt os om. For eksempel dit navn, e-mail adresse og evt. din leveringsadresse ved køb.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for Lobo-contract.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på Lobo-contract.dk er Hellen Ulstrup.
Oplysninger afgivet til Lobo-contract.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. De personoplysninger vi modtaget på lobo-contract.dk, anvendes kun internt og til udvalgte betroede samarbejdspartnere i forbindelse med levering af de varer, som du har evt. har bestilt.

Som registreret hos Lobo-contract.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Lobo-contract.dk via e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hvis du ønsker at afmelde dig vores nyhedsbrev, kan du altid gøre det via linket nederst i alle nyhedsbreve.

Hvis du har det mindste spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, så er klar til at hjælpe dig. Bare send os en mail på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysninger lagres på Lobo Contracts webserver, som er placeret i Danmark.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt, i forhold til de formål vi har oplyst ovenfor, eller som er påkrævet efter den gældende lovgivning.

 

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på Lobo-contract.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Lobo-contract.dk

Registrering af personoplysninger er nødvendig for bl.a. via Google Analystics at kunne analysere hvordan brugerne anvender lobo-contract.dk. På den måde kan vi løbende gøre din oplevelse bedre og mere relevant, når du handler hos os.

Som nævnt anvender vi Google Analytics for at se hvordan brugerne anvender siden, afgives brugernes IP-adresse til Google. Google kan videregive informationerne til tredjepart som udfører opgaver for dem, eller hvor loven påkræver det. Du kan læse mere om Googles privatlivsvilkår her: http://www.google.com/privacy.html

 

Cookies

På Lobo-contract.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet. Dermed gøres besøget så nemt som muligt for dig og forbedre din oplevelse.

En cookie er en datafil, som vores hjemmeside gemmer på din computer. Så kan den genkende computeren næste gang, du besøger lobo-contract.dk

Cookie-filen er passiv og er ikke et program og kan ikke sprede virus.

Du kan altid afvise cookies
Afviser du cookies skal du dog være opmærksom på at hjemmesiden eller shoppen ikke fungere optimalt og mange funktioner vil ikke virke.

Du kan altid slette cookies
Ønsker du at slette cookies efter at du har besøgt lobo-contract.dk, kan du selv gøre det. Benytter du flere browsere skal du huske at slette coockies i dem alle.

Vil du vide mere om coockies skal du læse mere her: http://minecookies.org/information-om-cookies/

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag eksklusive tilbud og nyheder før alle andre.

Din e-mail adresse bliver ikke videregivet til 3. mand.

 

tilmeld nyhedsbrev

Kontakt os

Lobo Contract ApS

Elsenbakken 29 

3600 Frederikssund

+ 45 47 31 46 00

lobo@lobo-contract.dk

CVR.NR.: 34626650

 

Gazelle 2017 rgb hvid baggrund